راضیه سیروسی

وب سایت فاطمه پور اسماعیل

ارائه خدمات کوچینگ، مشاوره

مشخصات پروژه

دسته بندی :

دسته بندی :

شخصی
تاریخ اجرای پروژه :

تاریخ اجرای پروژه :

دی ماه 99
آدرس سایت :

آدرس سایت :

تکنولوژی ها:

تکنولوژی ها:

css
زبان سایت :

زبان سایت :

توضیحات پروژه:

خانم پور اسماعیل یک کوچ موفق است که به نویسندگی و ترجمه علاقه بسیار دارد، تاکنون چندین کتاب از ایشان به چاپ رسیده است . پروژه طراحی وب سایت ایشان در دی ماه 99 انجام شد .و هم اکنون به صورت مستمر پشتیبانی می شود.
سایر نمونه کار ها