راضیه سیروسی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

جی بار

جی بار سامانه هوشمند  ارایه کننده خدمات حمل ونقل

مشخصات پروژه

دسته بندی :

دسته بندی :

فروشگاهی – شرکتی
تاریخ اجرای پروژه :

تاریخ اجرای پروژه :

خرداد 1400
آدرس سایت :

آدرس سایت :

تکنولوژی ها:

تکنولوژی ها:

css,html,elemntor,javascript
زبان سایت :

زبان سایت :

فارسی

توضیحات پروژه:

جی اپ یک سامانه هوشمند است که ارایه کننده خدمات حمل ونقل میباشد خدماتی همچون ثبت و ساماندهی اطلاعات ناوگان ملکی و استیجاری تمام وقت شرکت های حمل و نقل که با قابلیت ورود اطلاعات رانندگان و ناوگان جدید ، به شرکت ها امکان تشکیل بانک اطلاعات ناوگان را میدهد.
سایر نمونه کار ها