راضیه سیروسی

طراحی وب سایت گروه آموزشی گام

گروه گام ، خدمات روانشناسی و آموزشی

مشخصات پروژه

دسته بندی :

دسته بندی :

فروشگاهی – شرکتی
تاریخ اجرای پروژه :

تاریخ اجرای پروژه :

تیرماه 1400
آدرس سایت :

آدرس سایت :

تکنولوژی ها:

تکنولوژی ها:

css,html,elemntor,javascript
زبان سایت :

زبان سایت :

فارسی

توضیحات پروژه:

گروه گام می تواند خدمات روانشناسی و آموزشی به روز را در اختیار خانواده ها، مربی های کودک و مراکز آموزشی بگذارد
سایر نمونه کار ها