راضیه سیروسی

طراحی وب سایت شخصی فریبا نبی زاده

فریبا نبی زاده نویسنده و کوچ

مشخصات پروژه

دسته بندی :

دسته بندی :

فروشگاهی – شخصی
تاریخ اجرای پروژه :

تاریخ اجرای پروژه :

دی ماه 1400
آدرس سایت :

آدرس سایت :

تکنولوژی ها:

تکنولوژی ها:

css,html,elemntor,javascript
زبان سایت :

زبان سایت :

فارسی

توضیحات پروژه:

خانم نبی زاده فعلا در حوزه نویسندگی و خودشناسی است
سایر نمونه کار ها