راضیه سیروسی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

طراحی وب سایت هابمد

مشخصات پروژه

دسته بندی :

دسته بندی :

آموزشی – فروشگاهی
تاریخ اجرای پروژه :

تاریخ اجرای پروژه :

فروردین 1402
آدرس سایت :

آدرس سایت :

تکنولوژی ها:

تکنولوژی ها:

css,html,elemntor,javascript
زبان سایت :

زبان سایت :

فارسی

توضیحات پروژه:

هابمد یک وب سایت آموزشی که برای دانشجوهای پزشکی تاسیس شده و دوره های مختلف زبان پزشکی رو داره
سایر نمونه کار ها