جلوگیری از کامنت ربات ها در سایت

سلام همه ما روزانه چند کامنت انگلیسی یا فارسی دریافت می کنیم که هیچ ربطی به ما و فعالیت سایت ندارد، و ما هم نمیدانیم